Láska je slepá. #


Cvičení#

Toto přísloví je použito ve cvičeních k významovému okruhu Liebe (Láska).

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje zkušenost, že zamilovaný člověk na milovanou osobu pohlíží nekriticky a opomíjí její či jeho negativní vlastnosti. V konečném důsledku je ochoten udělat pro milovanou osobu cokoliv. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

Přísloví se objevuje v aktualizoaveném kontextu. [Doklad 2]
Pravdivost přísloví je někdy zpochybněna. [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Láska byla slepá. [Doklad 2]

Záměna komponent#

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

Přísloví je nejčastěji zapojeno do souvětí. [Doklad 1] [Doklad 3] [Doklad 4]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):
Láska je opravdu slepá, tvrdí britští vědci stará moudrost Londýn * Britští vědci dokázali, že na starém rčení, že láska je slepá, je nemálo pravdy. Zjistili totiž, že cit lásky potlačuje činnost oblastí mozku, které jsou odpovědné za kritické myšlení. Když se sblížíme s nějakou osobou, jsou v mozku potlačeny schopnosti hodnotit její povahové rysy. Studie londýnské University College odhalila, že romantická i mateřská áska působí na mozek stejně. Obojí potlačuje aktivitu mozkových nervů, které mají co do činění s kritickým sociálním hodnocením druhých lidí a s negativními emocemi. Deníky Moravia, 27. 7. 2004

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití):
Poslouchám jen samé výhrůžky - neplatíš, tak tu nemáš do dělat. Vůbec jí nevadí, že jsem ji vychovala i obě její děti, že jsem se starala, žila jen pro ni. Nezištně, nic jsem po ní nechtěla. Moje mateřská láska byla slepá, nekonečná a důvěřivá. Dnes čekám, kdy na mě zjedná nějaké lidi, kteří mi odnosí to málo, co mi zbylo, před dům, na chodník. Už prý mě nepotřebuje , už nic nemám. Vnoučata mají zákaz se ke mně hlásit. Deníky Bohemia, 23. 8. 2004
[Doklad 3] (Odstavec Zvláštnosti užití):
Zatímco muži většinou považují návrh na vylepšení zevnějšku za urážku, ženy v tom spíše spatřují důkaz lásky. A pokud jim to ještě zaplatí, jsou ochotny jít pod nůž." Studie ukazuje, že láska není slepá a už vůbec ne, pokud jde o vzhled," říká k této studii prezident institutu Keith LaFerriere. A co by si přáli lidé nejvíce vylepšit? Ženy si nejvíce přejí, aby jejich partneři měli hezčí vlasy (24 procent). Deníky Moravia, 29. 1. 2004

[Doklad 4] (Odstavec Typické užití v textu):

Důležité je učit se z těchto lekcí, milovat tuto osobu a uvádět do praxe to, co jsme se naučili ve všech ostatních našich vztazích, ve všech oblastech našeho života. Je smutné, že láska je slepá, ale přátelství ne. Přátelství je jasnovidec. Deníky Moravia, 2. 5. 2007

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:
[word="láska"]{0,2}[word="slepá"]


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«