Miluj bližního svého jako sebe samého. #


Cvičení#

K tomuto přísloví jsou cvičení v tematickém okruhu Liebe (Láska).

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Přísloví obsahuje základní křesťanské přesvědčení, že k ostatním lidem máme chovat úctu a respekt. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

Přísloví se často vyskytuje v redukované podobě. [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

Miluj bližního svého jako sebe sama. [Doklad 3]
Miluj svého bližního jako sám sebe. [Doklad 4]

Záměna komponent#

Miluj bližního svého např. a kde můžeš, řízni ho.
[Doklad 5]

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

Přísloví se používá v citátové podobě. [Doklad 1] [Doklad 2] [Doklad 3] [Doklad 4] [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):
Církev se však staví do role morální autority a věroukou i svým příkladem reprodukuje vzorec představ o postavení ženy v myslích věřících. Někteří jednodušší jedinci mužského pohlaví pak občas zapomenou na přikázání "miluj bližního svého jako sebe samého", zato jim možná uvízlo v hlavě, že v Písmu stojí: muž vládne ženě (Gn 3, 16). Přijdou domů a domáhají se svých "práv", někdy i násilím. Lidové noviny, č. 67/1998

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití):
Právě Bohumil Hrabal, jehož jméno nese zmíněná nadace, však věnoval nedávno polovinu Ceny Jaroslava Seiferta trpícím lidem z Bosny. A kde je psáno, že cit k lidským obětem odporuje soucitu se zvířaty? V útoku na zastánce němé tváře se mává i pokynem "miluj bližního svého", a to s neochvějnou jistotou, že zvířata mezi bližní nepatří. Pravda, zatím jsme se k nim jako k bližním nechovali. Ta, o která právě jde, jsme pro vlastní zábavu vytrhli z jejich přirozeného prostředí, vsadili na doživotí za mříže. Lidové noviny, č. 17/1994

[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty):
To se týká nejen Izraele, nýbrž také Španělska, za jehož navrácení se dodnes v mešitách zpívají modlitby. Muslim, který přestoupí na jiné náboženství, se vystavuje podle koránových zákonů trestu smrti. 5. Biblické "miluj bližního svého jako sebe sama" je v islámu nahrazeno přikázáním "nenáviď bezvěrce", jímž oplývá každá druhá stránka Koránu. Křesťanství se sice daří toto přikázání praktikovat po dvou mileniích nenávisti a válek až v nynějším sekulárním věku. Respekt, č. 6/1991

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty):

LN: Co si myslíte o japonské sektě Óm šinrikjó? Je to násilnická smrtonosná skupina, která je hluboce vzdálena od biblického příkazu miluj svého bližního jako sám sebe. LN: Nicméně někteří odborníci porovnávají jejich organizační strukturu, postavenou na slepé poslušnosti vůdci, s organizací svědků Jehovových. Lidové noviny, č. 33/1998

[Doklad 5] (Odstavec Varianty - Záměna komponent):

Je proto zapotřebí snížit platy vládním činitelům iprezidentovi o 50 %. Když někdo kandiduje na poslance a senátora, tak vidí jen finanční stránku, a ne, že by měl něco udělat pro vlast. Jak to dopadá, vidíme všichni. Žijeme v kapitalismu, kde platí miluj bližního svého, a kde můžeš, řízni ho. Už aby vstali skuteční vlastenci a zastánci dělného lidu a smetli všechny zlořády. Pak budou peníze pro nemocnice, lékaře, učitele i policii. Takový je můj názor na dnešní dění. Blesk, 13. 6. 1997

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:
[word="bližního"][]{0,2}[word="miluj"]


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«